ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top