ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคไฮเพรชเซอร์โฮโมจีไนเซอร์ (High Pressure Homogenizer) จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 17 ตุลาคม, 2018
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top