ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรายการระบบการเรียนการสอนทางไกล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ

หน่วยงาน: 
ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม, 2018
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top