โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 จังหวัดพิษณุโลก

Go to top