ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (เข็มฉีดยาดีสโพสเซเบิ้ล)

ประจำปี: 
2 562
วันที่อนุมัติ: 
พฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน, 2018
หน่วยงาน: 
Go to top