ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างซ่อมแซมพื้นที่บริเวณทางเข้าด้านหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Go to top