ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Go to top