คณะการสื่อสารมวลชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีวิทยุและห้องปฏิบัติการวิชาวิทยุกระจายเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top