ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงาน: 
ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, 22 มกราคม, 2019
สถานะประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top