มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างติดตั้งสายนำสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก เพิ่มเติม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Go to top