ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบบันทึกภาพและเสียงในห้องเรียน จำนวน 4 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top