ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 111.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top