ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ผ้าปิดจมูก,หมวกกระดาษ)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน 4 รายการ (ผ้าปิดจมูก,หมวกกระดาษ)

ประจำปี: 
2 562
วันที่อนุมัติ: 
พฤหัสบดี, 31 มกราคม, 2019
หน่วยงาน: 
Go to top