ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ALcohol Pad)

ประจำปี: 
2 562
วันที่อนุมัติ: 
จันทร์, 4 กุมภาพันธ์, 2019
หน่วยงาน: 
Go to top