ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างแก้ไขระบบประมวลผลและบำรุงรักษาเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยฯ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Go to top