ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจัดจ้างงานซ่อมแซมท่อส่งลมเย็น หอประชุม มช.

Go to top