ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจัดจ้างงานซ่อมแซมแกนหมุนใบพัดคูลลิ่งทาวเวอร์ หอประชุม มช.

Go to top