ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อถ่ายภาพแบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด

Go to top