ประกาศศูนย์วิจัยข้าวล้านนา เรื่อง การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

Go to top