คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลการจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนเพื่อจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Go to top