คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบ FDM จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, 25 กุมภาพันธ์, 2019
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top