เปลี่ยนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บัตรสมาร์การ์ด) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

Go to top