คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 2 ร่างเอกวสารประกวดราคาซื้ออครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, 26 กุมภาพันธ์, 2019
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top