ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Go to top