สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference โดยวิธีe-bidding

Go to top