ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

Go to top