ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจัดจ้างทำหมวกนิรภัย 1,000 ใบ จำนวน 1 รายการ

Go to top