มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา-ขอบเขตงาน ประกวดราคาซื้อชุดตรวจซ่อมสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top