คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ เลเซอร์โซลิดสเตตชนิดผลึกไทเทเนียมเซฟไฟร์ (Titanium sapphiresolid-state laser) จำนวน 1 ชุด

Go to top