ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Go to top