ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดลำพูน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Go to top