ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ประจำปี: 
2 562
วันที่อนุมัติ: 
พฤหัสบดี, 21 มีนาคม, 2019
หน่วยงาน: 
Go to top