ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.218.เครื่องฉีดสารทึบรังสีชนิด 2 หัวฉีด จำนวน 1 เครื่่อง

Go to top