คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายการ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ IV set (Infusion Pump) ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร

หน่วยงาน: 
ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, 2 เมษายน, 2019
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top