ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ งานจ้างปรับปรุงและตกแต่งหอผู้ป่วยในชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี จำนวน 1 งาน

Go to top