ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อสารทึบรังสีสำหรับการตรวจพิเศษ ความเข้มข้น 300 จุ 100 ml. จำนวน 2,835 ขวด

Go to top