ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi-Slice จำนวน 1 งาน

Go to top