ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกแฝดในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงาน: 
ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, 29 เมษายน, 2019
สถานะประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top