แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบความไม่เกี่ยวข้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา

ไฟล์: 
Go to top