ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ เช่าเครื่องไตเทียมและระบบน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 งาน

Go to top