เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 30 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, 28 มิถุนายน, 2011
สถานะประกาศ: 
ปกติ
Go to top