๑. ชุดประมวลผลระดับสูง จำนวน ๕ ชุด ๒. ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๑๐ ชุด เลขที่ ๒๒/๒๕๕๔

ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม, 2011
สถานะประกาศ: 
ปกติ
Go to top