๑. ชุดทดลองการแผ่รังสีความร้อน ๒. หัววัดรังสีความร้อน จำนวน ๑๐ ชิ้น ๑๔/๒๕๕๔ 

ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, 24 ธันวาคม, 2010
สถานะประกาศ: 
ปกติ
Go to top