๑. เครื่องฉายภาพทึบแสง จำนวน ๘ ชุด ๒. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๘ ชุด ๓. เครื่องเสียง จำนวน ๒ ชุด เลขที่ ๑๒/๒๕๕๔ 

ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 15 ธันวาคม, 2010
สถานะประกาศ: 
ปกติ
Go to top