๑. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๒ ตัว ๒. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๒ ตัว เลขที่ ๑๓/๒๕๕๔ 

ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 15 ธันวาคม, 2010
สถานะประกาศ: 
ปกติ
Go to top