๑. ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ เครื่อง ๒. จอรับสัญญาณภาพ LCD จำนวน ๒ เครื่อง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๔ 

ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 15 ธันวาคม, 2010
สถานะประกาศ: 
ปกติ
Go to top