1. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น (Atomic Absorption) จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องให้ความร้อน (Hotplate) จำนวน 2 เครื่อง

ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, 16 พฤศจิกายน, 2010
สถานะประกาศ: 
ปกติ
Go to top