เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู. จำนวน 1 ชุด (8 เครื่อง)

ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, 25 มิถุนายน, 2010
สถานะประกาศ: 
ปกติ
Go to top