กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด 

หน่วยงาน: 
ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 10 มกราคม, 2013
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top