ประกาศผลยกเลิกการจัดจ้างติดตั้งแขนกั้นประตูทางเข้า - ออก (จำนวน 8 ชุด)

ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง: 
หน่วยงาน: 
ประกาศเมื่อวันที่: 
อังคาร, 30 กรกฎาคม, 2013
Go to top